Oferujemy możliwość wykorzystania jeszcze w pełni niedocenionego potencjału rynków krajów Afryki Północnej i Zatoki Perskiej. Wspieramy polskich i arabskich przedsiębiorców w nawiązywaniu owocnych kontaktów biznesowych.Stawiamy sobie za cel budowanie trwałych polsko-arabskich relacji gospodarczych, opartych na zaufaniu oraz poszanowaniu kultury i tradycji partnera biznesowego
Nasza działalność skierowana jest do wszystkich zainteresowanych współpracą między Polską a krajami arabskimi.Pragniemy stworzyć korzystne warunki sprzyjające budowaniu i rozwojowi relacji biznesowych między partnerami z Polski i krajów arabskich.info@arabcontact.pl
arab contact arab contact
arab contact
Arab Contact
Arab Contact

    Oferujemy możliwość wykorzystania jeszcze w pełni niedocenionego potencjału rynków krajów Afryki Północnej i Zatoki Perskiej. Wspieramy polskich i arabskich przedsiębiorców w nawiązywaniu owocnych kontaktów biznesowych, stawiając sobie za cel budowanie trwałych polsko-arabskich relacji gospodarczych, opartych na zaufaniu oraz poszanowaniu kultury i tradycji partnera biznesowego.

    Nasza działalność skierowana jest do wszystkich zainteresowanych współpracą między Polską a krajami arabskimi. Pragniemy stworzyć korzystne warunki sprzyjające budowaniu i rozwojowi relacji biznesowych między partnerami z Polski i krajów arabskich.


Arab Contact